TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia Kingspan Bioficient GRP dla osiedla

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia Bioficient GRP

Komercyjan oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN Bioficient GRP dla osiedla

Biologiczna oczyszczalnie ścieków KINGSPAN Bioficient GRP pracuje w technologii biologicznego złoża fluidalnego co gwarantuje bardzo wysoką elastyczność pracy i skuteczność oczyszczania. Mocny monolityczny zbiornik z GRP podzielony jest na szereg niezależnych stref: dwa osadniki wstępne, trzy strefy bioreaktorów ze złożem fluidalnym oraz osadnik wtórny z recyrkulacją osadu nadmiernego. W oczyszczalni połączono procesy oczyszczania mechanicznego w warunkach beztlenowych (osadnik wstępny) oraz tlenowego (na złożu fluidalnym). Oczyszczalnia wyposażona jest w panel kontrolno - sterujący do monitorowania stanu pracy, zewnętrzną dmuchawę powietrza oraz alarm spadku ciśnienia. Możliwość zagłębienia wlotu aż do 200 cm.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN Bioficient GRP dla osiedla

Jakość oczyszczonych ścieków

Standardowo komercyjne oczyszczalnie BioFicient zaprojektowane są do osiągnięcia redukcji ładunku BZT5 na poziomie 20 mg/l, zawiesiny 30 mg/l i azotu amonowego 5 mg/l. Oznacza to, że w odniesieniu do emisji związków azotu oczyszczalnie te osiągają lepsze wyniki niż większość systemów kompaktowych obecnie dostępnych na rynku.

Zalety oczyszczalni Bioficient GRP:

 • monolityczny zbiornik z odporny na agresywne środowisko z GRP,
 • mała powierzchnia zabudowy,
 • 6 niezależnych stref,
 • automatyczna praca,
 • panel kontrolno - sterujący w zestawie,
 • odporność na nierównomierny dopływ,
 • gwarancja: zbiornik 10 lat, wyposażenie 2 lata,
 • możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do wód powierzchniowych lub gruntu,
 • wysoka sprawność: potwierdzona badaniami zgodnie z BS EN 12255.

Wyposażenie standardowe

 • panel sterujący z sygnalizacją awarii i zaniku napięcia,

Wyposażenie dodatkowe

 • separator tłuszczu,
 • stacja popm,

Opcja głębokości wlotu

 • 500 mm w cenie katalogowej
 • 1000 mm za pośrednictwem dodatkowych nadstawek włazu
 • 1500 mm za pośrednictwem dodatkowych nadstawek włazu
 • 2000 mm za pośrednictwem dodatkowych nadstawek włazu

Dostępne modele oczyszczalni Bioficient GRP

Bioficient 17 - wydajność 8 m3/dobę
Bioficient 23 - wydajność 11 m3/dobę
Bioficient 34 - wydajność 15 m3/dobę
Bioficient 38 - wydajność 20 m3/dobę
Bioficient 42 - wydajność 25 m3/dobę
Bioficient 47 - wydajność 30 m3/dobę
Bioficient 55 - wydajność 40 m3/dobę
Bioficient 67 - wydajność 50 m3/dobę
Bioficient 80 - wydajność 60 m3/dobę