TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia KINGSPAN BioDisc dla osiedla

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia BioDisc

Oczyszczalnie BioDisc BD-BL wykorzystują sprawdzoną technologię tarczowych, obrotowych złóż biologicznych. Są większą serią oczyszczalni ścieków BioDisc pozwalających oferować rozwiązania dla dużo większej liczby zastosowań jak małe osiedla, wspólnoty mieszkaniowe, hotele, pensjonaty, rastauracje itp. Wszystkie oczyszczalnie ścieków są dostarczane na miejsce instalacji jako kompletne i gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga szczepienia kultur bakterii, ani dozowania środków chemicznych. Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych, kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników dla zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków w konkretnej instalacji. Oczyszczalnie ścieków BioDisc zostały zaprojektowane tak, aby jako kompleksowe rozwiązanie mogły być zastosowane w różnorodnych instalacjach i przy różnych wymogach jakościowych ścieków.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak bary, kluby, hotele i zakłady przemysłowe, proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom. Zanieczyszczenia stanowiące mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów, wymagają większych zdolności oczyszczania, niż w budynkach mieszkalnych. W takich przypadkach urządzenia BioDisc sprostają Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności. W oczyszczalni zastosowano unikalny system zarządzania przepływem, zaprojektowany w celu zachowania optymalnej wydajności ekologicznej, pomimo gwałtownych obciążeń organicznych i zmian hydraulicznych. Stosowanie nowoczesnych środków dezynfekujących i czyszczących są skutecznie minimalizowane przez system zarządzania przepływem.

1.Dopływ 2.Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do komory głównej.Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc muł, który powinien być okresowo usuwany. Woda zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej 3.pierwszej biostrefy: tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biopowłoki z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 4.Strefa dysków: ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii. Główną zaletą oczyszczalni BioDisc jest to, że cała powierzchnia jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane. 5.System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków. Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zrównoważoną pojemność równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi przepisami budowlanymi cecha ta jest obecnie wymagana. 6.Silnik 7.Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę wylotu i powrót rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta możne zostać zmieniona w przypadku sezonowych wahań przepływu. Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę wylotową. 8.Pokrywa 9. Odpływ

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc -

Niskie koszty eksploatacji

Silnik wolnoobrotowy napędzający złoże ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w urządzeniach działajacych w technologii osadu czynnego. Wpływa to na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni typu BioDisc. Największe oczyszczalnie BioDisc wymagają przeprowadzenia odmulania tylko 3-4 raz do roku. Zużycie energii elektrycznej jest nieporównywalnie mniejsze i waha się od 75 do 370 W.

Stała jakość ścieków

Konstrukcja oczyszczalni pozwala osiągnąć następującą jakość oczyszczonych ścieków:

 • 20mg/l BZT5
 • 30mg/l zawiesiny
 • zawartość amoniaku 20mg/l
 • poziom redukcji rzędu 95%
 • Oczyszczalnie BioDisc mogą zostać skonfigurowane do osiągania wyższego standardu oczyszczonych ścieków ze stężeniem amoniaku na poziomie 5mg/l.

Niskie koszty eksploatacji

Udokumentowana, wysoka jakość wykonania urządzenia BioDisc, niezawodność i niskie koszty eksploatacji oraz funkcje, które świadczą o renomie urządzenia, to:

 • możliwość zasilania prądem trój lub jednofazowym,
 • wykorzystanie silników o mocy zaledwie 50 - 370 W, zapewnia najniższe koszty eksploatacji w swojej klasie.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc - Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc - Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc - Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc - Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc - Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc -

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.
KINGSPAN, producent oczyszczalni, wykorzystuje nasze zdjęcia w swoich materiałach reklamowych i prezentacjach.Zalety BioDisc:

 • oczyszczalnia BioDisc pracuje, nie emitując hałasu i ZAPACHÓW,
 • oczyszczalnia stanowi tylko jeden zbiornik,
 • mała powierzchnia niezbędna do montażu,
 • umożliwia lokalizacjęprzy samym budynku,
 • brak nakładów konserwacyjnych,
 • brak filtrów,
 • brak wrażliwości na śmieci w ściekach /pampersy, środki higieniczne, itp./,
 • łatwy dostęp podczas prac dozorowych, podest roboczy
 • nie wykazuje usterek technicznych i mechanicznych,
 • niskie zużycie energii - 75-370 W (!!!)
 • generuje małe ilości osadu /opróżnianie do 2-4 x w roku wozem asenizacyjnym/,
 • brak wrażliwości na brak dopływu ścieków i nierównomierny zrzut
 • wysoka elastyczność, działa już przy minimalnym 10% obciążeniu,
 • trwałość zbiornika z GRP powyżej 50 lat
 • ścieki /woda/ mogą być zrzucane do kanalizacji deszczowej, rzeki, stawu itp.

Zalety monolitycznej obudowy oczyszczalni

 • lekka, wytrzymała konstrukcja z wzmacnianego tworzywa sztucznego,
 • łatwa obsługa w miejscu instalacji,
 • wbudowane w obudowę, stalowe stelaże zapewniają stabilne mocowanie elementów mechanicznych,
 • prefabrykowana, zapewniająca stałą, wysoką jakość i eliminująca konieczność montowania wielu elementów w miejscu instalacji,
 • otwory odpowiedniej długości zapewniają szybki i łatwy dostęp podczas odmulania,
 • rzędna wlotu wynosi 600 mm, wylot 150 mm poniżej wlotu,
 • zmienne cykle odmulania/opróżniania.

Wał dwuczęściowy

W celu uproszczenia obsługi i zmniejszenia zużycia łożysk w BOŚ BioDisc zastosowano wał dwuczęściowy, który:

 • podpiera wirnik w czterech a nie dwóch miejscach,
 • znacząco zmniejsza obciążenie i zużycie wału oraz łożysk,
 • jest wyposażony w łożyska o długiej żywotności,
 • jest wyposażony w łożyska z automatycznymi kapsułkami smaru, które wymagają jedynie corocznej wymiany,
 • ułatwia instalację dzięki zredukowaniu ewentualnego wyrównywania napędu i zużycia łożysk występującym w silnikach z długim, pojedyńczym wałem.

Bezpieczeństwo

 • Niskoprofilowa, zamykana pokrywa,
 • W pełni zdejmowana pokrywa umożliwia łatwą konserwację, usuwanie osadu i zapewnia bezpieczne warunki pracy, bez konieczności spełniania wymogów dostępu zawartych w regulacjach w ograniczonych przestrzeniach,
 • platforma z płyt Wema umożliwiająca pełen dostęp do silnika i łożysk,
 • zabezpieczony panel sterowania,
 • zintegrowany alarm braku obrotów (opcja w urządzeniach BioDisc BE-BG, standardowe wyposażenie w urządzeniach BioDisc BH-BL).

Wyposażenie standardowe

 • panel sterujący z sygnalizacją awarii i zaniku napięcia, zależnie od wersji
 • silnik napędzający wał z tarczowym złożem biologicznym,
 • dzielona pokrywa,
 • podest dla obsługi z krat Wema

Wyposażenie dodatkowe

 • optyczny sygnalizator awarii,
 • pompa zawracania osadu,
 • układ do dozowania chemikaliów,
 • czujnik wysokiego poziomu ścieku,
 • czujnik braku obrotów złoża,
 • pokrywa docieplona styropianem,
 • komora próbkowania,

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc BA

Standardowa głębokości wlotu

 • 600 mm w cenie katalogowej
 • 1100 mm w cenie katalogowej (za dopłatą)

Dostępne modele oczyszczalni

BioDisc BD - dla 25 osób, wydajność 5 m3/dobę
BioDisc BE - dla 30 osób, wydajność 7,5 m3/dobę
BioDisc BF - dla 50 osób, wydajność 10 m3/dobę
BioDisc BG - dla 70 osób, wydajność 14 m3/dobę
BioDisc BH - dla 75 osób, wydajność 15 m3/dobę
BioDisc BJ - dla 100 osób, wydajność 20 m3/dobę
BioDisc BK - dla 125 osób, wydajność 25 m3/dobę
BioDisc BL - dla 150 osób, wydajność 30 m3/dobę
BioDisc BM - dla 250 osób, wydajność 45 m3/dobę
BioDisc BN - dla 300 osób, wydajność 60 m3/dobę

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc BA

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.