TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia ścieków DELFIN Pro

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia Delfin PRO

Przydomowa biologiczna oczyszczalnie ścieków DELFIN PRO PREMIUM MBBR pracuje w technologii MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji. Instalacja umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów oczyszczania także przy nierównomiernym zrzucie ścieków. Zbiornik posiada trzy komory - osadnik wstępny, bioreaktor oraz osadnik wtórny i wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu. Jego ożebrowana konstrukcja gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie bez konieczności betonowania (w gruntach suchych).
Do osadnika wstępnego doprowadzane są ścieki surowe oraz nadmierny osad z osadnika wtórnego. Osadnik wstępny spełnia dwa zadania: zatrzymuje zawiesinę łatwo i średnio sedymentującą, gromadzi osad wstępny i nadmierny aż do czasu jego wywiezienia. Z osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływają przez dwa deflektory do komory bioreaktora znajdującego się w środkowej części urządzenia. Komora ta umożliwia oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego w złożu fluidalnym. Następnie ścieki z osadem przepływają do osadnika wtórnego, który ma za zadnie oddzielić osad czynny od scieków oczyszczonych. Z osadnika ścieki oczyszczone odpływają do odbiornika. Osad czynny jest cyklicznie zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego odprowadzany do osadnika wstępnego. Praca oczyszczalni sterowana automatycznie jest za pomocą skrzynki sterowniczej z zaawansowanym sterownikiem i dmuchawą.


Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO Oczyszczalnia biologiczna DELFIN PRO

Zalety oczyszczalni DELFIN PRO PREMIUM MBBR:

 • mała powierzchnia zabudowy,
 • wytrzymały zbiornik z PE,
 • 3 niezależne strefy,
 • brak filtrów,
 • automatyczna praca,
 • tryb pracy urlopowy,
 • brak skomplikowanych czynności obsługowych,
 • opróżnianie z osadów 1x w roku,
 • brak nakładów konserwacyjnych,
 • zapewnia łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • niskie zużycie energii - kompresor 40 W,
 • ściek oczyszczony /woda/ może być zrzucany do rzeki, stawu itp,
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów (nie dotyczy terenów aglomeracji),
 • brak wrażliwoci na śmieci w ściekach,
 • wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009,
 • tania i szybka instalacja,
 • gwarancaja na zbiornik - 10 lat, wyposażenie 2 lata,
 • atrakcyjna cena,

Stopień redukcji:

 • Bzt5 – do 98%
 • Chzt – do 98%
 • zawiesina ogólna – DO 98%

Wyposażenie dodatkowe:

nadstawka włazu - wys. 40 cm

Dostępne modele oczyszczalni

Delfin PRO 6 PREMIUM MBBR - dla 6 osób, wydajność 0,9 m3/dobę
Delfin PRO 12 PREMIUM MBBR - dla 12 osób, wydajność 1,8 m3/dobę

Na tej stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.