TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia ścieków BIOTECH

Poproś o wycenę

Oczyszczalnia biologiczna Biotech

Ogólna charakterystyka techniczna

Kompaktowe przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOTECH pracują w technologii osadu czynnego lub osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym. Mają zastosowanie w domach jednorodzinnych, bądź w małych zakładach znajdujących się na obszarach, których nie obejmuje sieć kanalizacji i dla zastosowań alternatywnych do oczyszczania innych ścieków zawierających zanieczyszczenia biologiczne.

Oczyszczalnia ścieków BIOTECH stanowi wielokomorowe urządzenie wraz z osprzętem oraz dmuchawą membranową i składa się z:

 • osadnika gnilnego w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki o pojemności 1,10 m3,
 • komory nitryfikacji w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki opojemności 1,10 m3,
 • osadnika wtórnego, w postaci pionowego zbiornika w kształcie beczki, który zintegrowany jest z komorą recyrkulacji wykonaną w postaci leja.

Zbiorniki oczyszczalni ścieków BIOTECH wykonane są metodą formowania rotacyjnego z polietylenu HDPE. Płaszcz zbiornika pionowego o pojemności 1,10 m3, od strony zewnętrznej posiada poprzeczne i pionowe wzmocnienia na całej wysokości. Wzmocnienia wykonane są w formie karbów o przekroju trapezowym. W części stropowej zbiorników znajduje się otwór włazowy o średnicy 600 mm z nadstawką o wysokości od 450 mm. Właz wyposażony jest w pokrywę włazową, wykonaną z tego samego materiału co zbiorniki. Pokrywa jest szczelnie zakręcana

BIOTECH pracuje w technologii osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków odbywa się w komorach napowietrzanych gdzie następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia zawarte wściekach jako pożywkę. Efektem tego procesu następuje oczyszczanie ścieków. Ścieki surowe doprowadzane są do osadnika gnilnego (lub zespołu osadników) gdzie następuje wstępne oczyszczenie ścieków z zawiesin łatwoopadających jak również części zawiesin trudnoopadających i koloidów. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przelewem, do komory (lub zespołu komór) nitryfikacji (tlenowej), gdzie następuje mieszanie ścieków i osadu czynnego. Doprowadzenie powietrza odbywa się rozgałęzionym przewodem powietrznym. Pierwszy przewód prowadzi powietrze do dyfuzora napowietrzającego, a drugi do przewodu tłocznego (pompa mamutowa), którym ścieki z osadem nadmiernym, z dna komory, przetłaczane sq do komory recyrkulacji. Niewielka część ścieków z osadem wydmuchiwana jest przez górną część przewodu łocznego. Następnie mieszanina ścieków i osadu z dolnej części komory recyrkulacji, rurą PVC o średnicy 50 mm przepływa powtórnie do komory. Recyrkulacja ścieków między komorami następuje na zasadzie hydrostatycznego wyrównania poziomów ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika rurą PVC 110 mm. Układ napowietrzający oczyszczalni ścieków zasilany jest dmuchawą.

Oczyszczalnia biologiczna Biotech

Oczyszczalnia biologiczna Biotech

Zalety oczyszczalni Biotech:

 • mała powierzchnia zabudowy,
 • brak filtrów,
 • automatyczna praca
 • brak skomplikowanych czynności obsługowych,
 • opróżnianie z osadów 1x w roku
 • nie wymaga nakładów konserwacyjnych,
 • zapewnia łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • niskie zużycie energii - kompresor 50 W,
 • ściek oczyszczony /woda/ może być zrzucany do rzeki, stawu itp.
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów
 • wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2013-10
 • tania i szybka instalacja,
 • gwarancaja: zbiornik - 5 lat, wyposażenie 2 lata,
 • atrakcyjna cena,

Wyposażenie dodatkowe

 • nadbudowa włazu,

Dostępne modele oczyszczalni

 • Biotech 4 - dla 4 osób, wydajność 0,6 m3/d
 • Biotech 6 - dla 6 osób, wydajność 0,9 m3/d
 • Biotech 10 - dla 6 osób, wydajność 1,5 m3/d ze zintegrowaną przepompownią
 • Biotech 12 - dla 6 osób, wydajność 1,8 m3/d ze zintegrowaną przepompownią i alarmem
 • Biotech 15 - dla 10 osób, wydajność 2,25 m3/d