TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia Kingspan BioTec

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia BioTec

Przydomowa biologiczna oczyszczalnie ścieków KINGSPAN BioTec pracuje w technologii biologicznego złoża zraszanego. Mocny monolityczny zbiornik z GRP podzielony jest na cztery niezależne strefy: osadnik wstępny, strefę ze złożem złożem zraszanym i osadnik wtórny. W oczyszczalni połączono procesy oczyszczania mechanicznego w warunkach beztlenowych (osadnik wstępny) oraz tlenowego (na złożu zraszanym). Oczyszczalnia wyposażona jest w panel kontrolno - sterujący do monitorowania stanu pracy. Standardowa głębokość wlotu to 1000 mm.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioTec Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioTec

Przy oczyszczaniu ścieków BioTec wykorzystuje się procesy biologiczne, które zachodzą 3-etapowo wewnątrz zbiornika:

 • gruboziarniste elementy stałe (osad) są oddzielane i zatrzymywane w celu ich dalszego rozłożenia w osadniku wstępnym,
 • oddzielone płynne ścieki są przez cały czas przepuszczane przez złoże biologiczne zawierające bakterie, gdzie odbywa się proces ich oczyszczania,
 • w kolejnym etapie następuje ostateczne osadzenie się elementów stałych. Przy dopływie do oczyszczalni standardowych ścieków gospodarczo-bytowych, ścieki na odpływie charakteryzują sie następującymi parametrami: 20 mg/l BZT5, 30 mg/l zawiesiny oraz 20 mg/l amoniaku

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioTec Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioTec

Zalety oczyszczalni BioTec:

 • monolityczny zbiornik z odporny na agresywne środowisko GRP,
 • mała powierzchnia zabudowy,
 • automatyczna praca,
 • panel kontrolno - sterujący w zestawie,
 • odporność na nierównomierny dopływ,
 • wlot na głębokości 100 cm,
 • niskie koszty eksploatacji,
 • gwarancja: zbiornik 10 lat, wyposażenie 2 lata,
 • możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do wód powierzchniowych lub gruntu,
 • wysoka sprawność: potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009.

Wyposażenie standardowe

 • panel sterowania

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc BA

Wyposażenie dodatkowe

 • zintegrowana przepompownia
 • sygnalizator optyczny awarii

Dostępne modele oczyszczalni BioTec

BioTec AF3 - dla 18 osób, wydajność 3,6 m3/dobę
BioTec AF4 - dla 25 osób, wydajność 5,0 m3/dobę