TRIK PROJEKT, ul. Leśna 2, hol główny Urzędu Miejskiego, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

BOŚ KINGSPAN EnviroSafe dla hoteli

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia EnviroSafe

Biologiczna oczyszczalnie ścieków KINGSPAN EnviroSafe pracuje dzięki wykorzystaniu połączenia procesów tlenowych i beztlenowych w złożu fluidalnym. System ten działa w połączeniu z zaawansowanym układem dyfuzorów powietrza zasilanych powietrzem ze sprężarki. Dwie strefy tlenowe zapewniają stabilność procesu, a sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie doprowadzanych ścieków i minimalizuje hydrauliczne oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że odprowadzana woda zachowuje niezmiennie wysoką jakość.

 1. Osadnik wstępny.
  Jest to początkowy etap oczyszczania, który polega na oddzieleniu substancji pływających i opadających w wyniku procesów sedymentacji i flotacji od tkz. ścieków szarych. Cząstki stałe są zatrzymywane i ulegają następnie stopniowemu, natomiast płynne ścieki przechodzą do dalszych etapów oczyszczania. EnviroSafe posiada dwie komory, w celu zapewnienia większej skuteczności pracy, jak i równoważenia przepływu.

 2. Oczyszczanie biologiczne.
  W tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT5, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez wystawienie ścieków na działanie mikroorganizmów w obecności tlenu. Oczyszczanie następuje dzięki dyfuzorom powietrza o wysokiej wydajności, które tłoczą tlen przez media i płynne ścieki. Standardowe modele EnviroSafe (MEQ) stosowane w standartowych instalacjach o mniejszej wydajności, wykorzystują dwie komory tlenowe. W zastosowaniach, gdzie obowiązują zaostrzone normy dla oczyszczanych ścieków, w odniesieniu do związków azotu stosować należy modele HEQ z trzecią strefą beztlenową.

 3. Osadnik wtórny.
  Ostatni przedział do którego trafiają ścieki, to osadnik wtórny, gdzie odbywa się sedymentacja drobnych zawiesin. Zgromadzona zawiesina jest cyklicznie przepompowywana do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie do studzienki poboru próbek (opcja), a następnie do odbiornika.

 4. Sterowanie przepływem.
  EnviroSafe posiada system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie doprowadzanych ścieków i minimalizuje hydrauliczne oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że odprowadzana woda zachowuje niezmiennie wysoką jakość.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN EnviroSafe Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN EnviroSafe Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN EnviroSafe Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN EnviroSafeZalety EnviroSafe:

 • oczyszczalnia stanowi tylko jeden zbiornik,
 • mała powierzchnia niezbędna do montażu,
 • możliwa instalacja na obszarach o dużym natężeniu ruchu,
 • brak wrażliwości na śmieci w ściekach /pampersy, środki higieniczne, itp./,
 • łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • rzędna wlotu wynosi regulowana teleskopowymi nadstawkami włazów,
 • możliwość zagłębienia zbiornika ponad 2 m,
 • trwałość zbiornika z GRP powyżej 50 lat
 • ścieki /woda/ mogą być zrzucane do kanalizacji deszczowej, rzeki, stawu itp.

Panel sterowania EnviroSafe

Automatycznie monitoruje i kontroluje pracę oczyszczalni. Może być montowany na zewnątrz budynków.

 • Wodoodporny, klasa ochrony IP66, może być montowany na zewnątrz
 • W pełni zaprogramowany sterownik, wyposażony w alarm oraz rejestr błędów
 • Automatyczny, ponowny rozruch po przerwie w dostawie zasilania
 • Zintegrowana kontrola poziomu
 • Alarm wizualny i dźwiękowy

Standardowa głębokości wlotu

 • 600 mm w cenie katalogowej
 • 1100 mm (na zamówienie)

Wyposażenie dodatkowe

 • HEQ - dodatkowa trzecia komorę beztlenowa dla spełnienia zaostrzonych norm dla ścieku oczyszczonego,
 • obudowa sprężarki,
 • różne głębokości dopływu (od 0,5 do 2,0 m),
 • dmuchawy główne i rezerwowe,
 • teleskopowe nadbudowy włazów,
 • układ do dozowania chemikaliów,
 • systemy alarmowe,
 • komora próbkowania,
 • przepompownie.

Dostępne modele oczyszczalni

EnviroSafe 35 - dla 85 osób, wydajność 17 m3/dobę
EnviroSafe 38 - dla 115 osób, wydajność 23 m3/dobę
EnviroSafe 42 - dla 140 osób, wydajność 28 m3/dobę
EnviroSafe 47 - dla 175 osób, wydajność 35 m3/dobę
EnviroSafe 55 - dla 230 osób, wydajność 46 m3/dobę
EnviroSafe 67 - dla 290 osób, wydajność 58 m3/dobę
EnviroSafe 80 - dla 350 osób, wydajność 70 m3/dobę