TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia ścieków MCA

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia MCA - oczyszczalnia jest niedostępna w sprzedaży

Oczyszczalnia MCA - 6 przeznaczona jest dla 2 - 6 użytkowników, a maksymalnie może obsługiwać okresowo aż 8 osób. Oczyszczalnia nie wymaga stałej obsługi, a jedynie okresowej kontroli oraz przestrzegania zaleceń podanych w instrukcji. Praca MCA sterowana jest za pomocą cyfrowego wyłącznika zegarowego, sterującego pracą sprężarki. Sprężarka membranowa osadzona jest w zintegrowanym boksie z tworzywa umieszczonym na zewnątrz oczyszczalni. Sprężarkę podłącza się za pomocą kabla zasilającego z wtyczką do gniazdka 230V.

Oczyszczalnie wykorzystuje proces z pełną stabilizację tlenową niskoobciążonego osadu czynnego, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków. Korpus oczyszczalni to samonośny plastikowy zbiornik, w którym zostały wydzielone za pomoc przegród trzy komory. Pierwsza pełni rolę zbiornika retencyjnego, druga komory osadu czynnego (bioreaktora), trzecia osadnika wtórnego. Skrzynka ze sterownikiem i sprężarką dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego jest zintegrowana z korpusem.
Zbiorniki technologiczne są produkowane z płyt polipropylenowych (PP). Nadmiar osadu należy usuwać kilka razy do roku w zależności od obciżenia oczyszczalni. Odprowadzany osad jest ustabilizowany i nadaje się do kompostowania. Sposób działania oczyszczalni oraz jej główne elementy technologiczne przedstawiono poniżej.

Oczyszczalnia biologiczna MCA Oczyszczalnia biologiczna MCA

Schemat przepływów

Schematy obrazują sposób przepływu ścieków przez trzy komory oczyszczalni. Kolorem czerwonym oznaczono ściek surowy doprowadzony do pierwszej komory retencyjnej.

Oczyszczalnia biologiczna MCA Oczyszczalnia biologiczna MCA

Kolorem pomarańczowym oznaczono ruch ścieku w drugiej komorze aktywacyjnej bioreaktora biologicznego.
Kolorem jasnozielonym oznaczono drogę oczyszczonego ścieku do komory osadowej, gdzie dochodzi do oddzielenia osadu od ścieku. Osad nadmierny przedostaje się otworem w dnie trzeciej komory do drugiej komory aktywacji.
Kolorem zielonym oznaczono odpływ oczyszczonego ścieku /wody/ z ostatniej komory oczyszczalni. Wodę można odprowadzić do drenażu chłonnego, rowu melioracyjnego, oczka wodnego lub stawu.


Oczyszczalnia biologiczna MCA Oczyszczalnia biologiczna MCA

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży. Schemat przepływu - Trik projekt


Schemat przepływu

Zalety oczyszczalni MCA:

 • mała powierzchnia montażu,
 • automatyczna praca,
 • duża trwałość zbiornika i wyposażenia oczyszczalni,
 • wysoka sprawność oczyszczania,
 • niskie koszty użytkowania,
 • osad nadaje się do kompostowania (ok. 52 kg rocznie),
 • minimalny wysiłek przy obsłudze,
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów,
 • łatwy i krótki montaż,
 • długa żywotność,
 • dobra cena.

Dostępne modele oczyszczalni

MCA 6 - dla 6 osób, wydajność 1,2 m3/d
MCA 6 mini - dla 4 osób, wydajność 0,6 m3/d
MCA 12 - dla dla 8-12, wydajność 1,8 m3/d

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.