TRIK PROJEKT, ul. Leśna 2, hol główny Urzędu Miejskiego, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia ścieków EKS

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia EKS

Oczyszczalnie typoszeregu EKS przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych Polecane są do oczyszczania ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, obiektów wypoczynkowych, hoteli, restauracji, szkół oraz z małych zakładów pod warunkiem, że ich ściek podlega rozkładowi biologicznemu.

Oczyszczalnie typu EKS wykorzystują proces tlenowej aktywacji osadu czynnego, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków. Każda oczyszczalnia typoszeregu EK-S stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z: samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomoc odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, pełniąca także rolę zbiornika retencyjnego, komory osadu czynnego (bioreaktora) oraz osadnika końcowego, szafki ze sterownikiem i sprężarką dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni, opcjonalnej nadbudówki do zbiornika oczyszczalni, stosowanej w przypadkach gdy konieczne jest głębsze posadowienie oczyszczalni.
Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP), a elementy napowietrzające z polietylenu (PE). Oba wykorzystane materiały mają nieograniczony okres użytkowania. Nadmiar osadu należy usuwać kilka razy do roku w zależności od obciżenia oczyszczalni. Odprowadzany osad jest ustabilizowany i nadaje się do kompostowania. Sposób działania oczyszczalni oraz jej główne elementy technologiczne przedstawiono poniżej.

Oczyszczalnia biologiczna EKS Oczyszczalnia biologiczna EKS

Ścieki surowe doprowadzane są do komory uśredniania (4). Na dnie komory umieszczony jest grubopęcherzykowy element napowietrzający (5) przeznaczony do intensywnego mieszania i uśrednienia ścieków w komorze oraz do rozdrabniania grubych zanieczyszczeń. Z komory uśredniania ścieki przepompowywane są następnie pompą mamutową (7) do komory osadu czynnego (9). Pompa mamutowa chroniona jest filtrem wstępnym (6), zatrzymującym grubsze zanieczyszczenia mechaniczne (zawiesiny) w komorze uśredniającej (4). Działanie pompy mamutowej w czasie niskiego dopływu ścieków (lub braku dopływu) pozwala na utworzenie objętości akumulacyjnej, która umożliwia przyjęcie gwałtownego dopływu ścieków (np. po uruchomieniu prysznica, spuszczeniu wody z wanny, pralki itp.) bez przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni. W przypadku, gdy zwiększony dopływ ścieków trwa przez dłuższy czas lub w przypadku awarii pompy mamutowej, ścieki mogą dopłynąć grawitacyjnie do komory osadu czynnego (9) poprzez przelew w przegrodzie(8) oddzielając ją od komory uśredniania. W komorze osadu czynnego (9) następuje oczyszczanie biologiczne ścieków za pomoc osadu czynnego, który tworzą zooglealne skupiska bakterii (heterotroficznych i autotroficznych) zdolnych do eliminacji zanieczyszczeń organicznych i biogennych (związków azotu i fosforu). Zawartość komory jest intensywnie mieszana i natleniana za pomoc dyfuzora drobnopęcherzykowego umieszczonego na dnie komory (10). W przypadku, gdy dopływ powietrza do dyfuzora jest regulowany czasowo, w oczyszczalni można uzyskać zwiększony efekt usuwania związków biogennych, ponieważ w okresach bez napowietrzania w komorze osadu czynnego dochodzi do częciowej denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego) i biologicznej defosfatacji (nadmiarowa akumulacja fosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego).
Oczyszczone biologicznie ścieki przepływają przez filtr końcowy (11) do rury centralnej osadnika końcowego (13), w którym zachodzi sedymentacja i zagęszczanie osadu czynnego. Sklarowane ścieki, z niewielką ilością zawiesiny, dopływają następnie do koryta przelewowego (14) i dalej do rury odpływowej (16). Wyflotowane na powierzchni osadnika kłaczki osadu czynnego są rozbijane i zatapiane przez system rozbijania kożucha (15). System ten dostarcza sprężone powietrze pod koryto przelewowe, które wydostą się poprzez otworki na odwodzie i rozdrabnia (zatapia) pływający osad. Zagęszczony osad czynny, gromadzący się w dolnej części osadnika jest przepompowywany (recyrkulowany) za pomoc pompy mamutowej (17) do komory oczyszczania biologicznego (9), co gwarantuje utrzymanie w niej wymaganego stężenia osadu.
Jako źródło powietrza technologicznego dla elementów napowietrzających i pracy pomp mamutowych zastosowano membranową sprężarkę powietrza (z silnikiem elektrycznym 230 V), standardowo usytuowaną w szafce z tworzywa w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Rozprowadzenie i regulację powietrza dostarczanego do poszczególnych odbiorników zapewnia rozdzielacz powietrza (18) z ręcznie regulowanymi zaworami, usytuowany wewnątrz zbiornika oczyszczalni. Czas napowietrzania komory uśredniania i komory osadu czynnego oraz czas pracy pomp mamutowych sterowane są cyfrowym wyłącznikiem zegarowym.


Oczyszczalnia biologiczna EKS Oczyszczalnia biologiczna EKS

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.

Zalety oczyszczalni EK-S:

 • mała powierzchnia montażu,
 • automatyczna praca,
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach
 • równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków,
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów,
 • niskie koszty użytkowania,
 • osad nadaje się do kompostowania,
 • minimalny wysiłek przy obsłudze,
 • łatwy i krótki montaż,
 • długa żywotność,
 • dobra cena.

Wyposażenie dodatkowe:

 • nadstawka korpusu - moduł. 10 cm
 • pompa dozowania PIX

Dostępne modele oczyszczalni

EKS 4 - dla 4 osób,
EKS 8 - dla 4-8 osób,
EKS 12 - dla dla 8-12,
EKS 16 - dla dla 12-16,

Na stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.