TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Oczyszczalnia ścieków DELFIN SBR mad PRESTIGE

Poproś o wycenę

Jak działa oczyszczalnia DELFIN SBRmad PRESTIGE

Oczyszczalnia biologiczna DELFIN SBR Prestige

Technologia oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej typu Delfin SBR mad Prestige, charakteryzuje się zastosowaniem 3 układów oczyszczania. ​SBR to technologia oparta na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie. Zaletą tego rozwiązania jest dużo mniejsza wrażliwość na zmienne ilości ścieków.​ Procesy oczyszczania zachodzą cyklicznie w kilku fazach - oparta na kilku etapach: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja, recylkulacja azotanów.

• MBBR - w tej technologio biofilm zawieszony na kształtkach jest mieszany w komorze bioreaktora za pomocą sprężonego powietrza. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, duże stężenie ​biofilmu i wysokie stęzenie tlenu powoduje, że usuwa się kilka razy więcej zanieczyszczań w ciągu doby niż w tradycyjnych oczyszczalniach z osadem czynnym.​

• ASDS - ​dalsze oczyszczanie ścieków następuje przez biomasę osadu czynnego zawieszonego znajdującego się w komorze bioreaktora, swobodnie zawieszonego w ściekach.

• Denitryfikacja symultaniczna „pomniejsza” kubaturę komór denitryfikacyjnych, przygotowując ściek do dalszego końcowego oczyszczania.

Technologia SBR, realizowana w oparciu, m.in. o złoże fluidalne, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na przeciążenia hydrauliczne, co gwarantuje prawidłowy przebieg procesów oczyszczania w każdych warunkach (spotkania rodzinne, przerwy urlopowe). Złoże fluidalne wspomagane osadem czynnym w układzie sekwencyjnym kończy proces doczyszczenia ścieków.​ Procesy oczyszczania zachodzą w kilku fazach składających się na jeden cykl 8-mio godzinny, zatem w ciągu doby wystąpią 3 cykle. ​

•Faza I - NAPEŁNIANIE reaktor napełniany jest ściekami surowymi za pośrednictwem podnośnika powietrznego - pompy mamutowej. W osadniku wstępnym w komorze panują warunki niedotlenienia ścieki surowe wprowadzane są w ruch za pomocą „mieszadła” w celu zapobiegania fermentacji osadu wstępnego.​

•Faza II - NAPOWIETRZANIE następuje usuwanie związków węgla organicznego i rozpoczęcie procesu utleniania amoniaku przez stworzenie odpowiednich warunków tlenowych przy pomocy urządzenia napowietrzającego - dyfuzora.​

•Faza III - SEDYMENTACJI/OSADZANIA przy wyłączonych urządzeniach napowietrzających, nagromadzony osad czynny ulega sedymentacji w dolnej części zbiornika, w środkowej części zbiornika gromadzą się oczyszczone ścieki, zaś w górnej części komory flotuje złoże biologiczne. W tej fazie następuje gwałtowny ubytek tlenu, tworząc tym samym chwilowe warunki niedotleniania.​

•Faza IV - DEKANTACJI (spustu) ścieki pozbawione zanieczyszczeń odprowadzane są z bioreaktora. Pompowanie ścieków odbywa się za pomocą podnośnika powietrznego. Podnośnik umiejscowiony jest w miejscu pozwalającym na odprowadzenie tylko oczyszczonych ścieków do studzienki kontrolno-pomiarowej.​

•Faza V - RECYLKULACJA AZOTANÓW, po odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do odbiornika, następuje proces recylkulacji osadu czynnego zawierającego azotany do komory wstępnej/uśredniającej.

Oczyszczalnia biologiczna DELFIN SBR Prestige Oczyszczalnia biologiczna DELFIN SBR Prestige

Oczyszczalnia biologiczna DELFIN SBR Prestige

Oczyszczalnia biologiczna DELFIN SBR Prestige

Zalety oczyszczalni DELFIN SBR mad PRESTIGE:

 • mała powierzchnia zabudowy,
 • wytrzymały zbiornik z PE,
 • jeden właz, jedna pokrywa,
 • brak filtrów,
 • automatyczna i cicha praca,
 • inteligentny sterownik,
 • możliwosć zaprogramowania ilości obsługiwanych użytkowników 2-3-4-5,
 • tryb pracy urlopowy,
 • brak skomplikowanych czynności obsługowych,
 • opróznianie z osadów 1x w roku,
 • brak nakładów konserwacyjnych,
 • zapewnia łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • niskie zużycie energii - kompresor 50 W,
 • ściek oczyszczony /woda/ może być zrzucany do rzeki, stawu itp.
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów (nie dotyczy terenów aglomeracji),
 • brak wrażliwoci na śmieci w ściekach,
 • wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN – 12566-3-A2:2013​,
 • tania i szybka instalacja,
 • gwarancaja na zbiornik - 10 lat, wyposażenie 2 lata,
 • atrakcyjna cena,

Wyposażenie standardowe:

 • zewnętrzna szafka ze sterownikiem i kompresorem

Wyposażenie dodatkowe:

 • nadstawka włazu - wys. 40 cm

Dostępne modele oczyszczalni

Delfin SBR mad Prestige - dla 5 osób,

Na tej stronie umieszczone są wyłącznie zdjęcia z naszych montaży.