TRIK PROJEKT, ul. Gen. Andersa 41, 42-400 Zawiercie

tel. 535 027 028

biuro@oczyszczalnia.slask.pl

FB

Z życia wzięte - zatrucie oczyszczalni agresywnym zrzutem ścieku

📅 Data: 20.04.2023r.

Niekiedy przez nieuwagę może dojść do zrzutu agresywnego ścieku do oczyszczalni. Agresywny ściek zawiera składniki niepożądane w ścieku bytowym. Konsekwencją takich zrzutów jest załamanie się procesów biologicznych, poprzez zatrucie złoża biologicznego. Zatrucie jest tym większe, im większe jest stężenie trucizn w ścieku i im mniejszy jest osadnik wstępny. Brak reakcji użytkownika na zatrucie złoża może prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci przedostania się flotujących osadów i niepożądanych substancji na odpływ do drenażu lub studni chłonnej. Skutki tego typu awarii biologicznych mogą okazać się opłakane. Z agresywnymi zrzutami lepiej sobie radzą oczyszczalnie z osadnikiem wstępnym, który ma szansę na częściową neutralizację trucizn i odseparowanie od nich złoża biologicznego lub bioreaktora. Oczyszczalnie bez osadnika lub wyposażone w zbiornik uśredniający nie poradzą sobie z dopływem agresywnego czynnika. Całkiem bezbronne będą oczyszczalnie, w których ściek surowy dostaje się bezpośrednio do bioreaktora. Rozwiązań takich nie brakuje.

Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc agresywny zrzut ścieku Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc agresywny zrzut ścieku Oczyszczalnia biologiczna KINGSPAN BioDisc agresywny zrzut ścieku

Podczas użytkowania oczyszczalni biologicznej należy bezwzględnie pamiętać o tym, że niektóre substancje nie zostaną poddane biologicznemu oczyszczeniu i nie mogą znaleźć się w ścieku. Warto na to uczulić chociażby pracowników budowlanych, przyzwyczajonych do pozbywania się resztek farb, lakierów, zapraw itp. przez wylewanie ich do kanalizacji. Z najcięższymi skażeniami nie poradzi sobie nawet taka oczyszczalnia jak BioDisc. Opróżnianie i czyszczenie zbiorników oczyszczalni należy przeprowadzić zgodnie z przewidzianą dla urządzenia procedurą, aby nie doszło do skażenia odbiornika ścieku i mechanicznego uszkodzenia oczyszczalni. Po oczyszczeniu wszystkich zbiorników konieczne będzie ponowne uruchomienie oczyszczalni, stosownie do jej typu. Należy pamiętać, że proces odbudowy złoża biologicznego trwa zawsze kilka tygodni, a większość oczyszczalni nie jest w stanie oczyścić ścieku, w stopniu zadowalającym tuż po ich uruchomieniu.