Przydomowe oczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki - Śląsk - Katowice - Sosnowiec - Kraków

Oczyszczalnie Sotralentz
 BIO UNO, BIO DUO

Przydomowa oczyszczalnie ścieków z typoszeregu BIO UNO , BIO DUO to wysokiej jakości kompletna instalacja wytwarzana w najnowszej technologii wytłaczania z rozdmuchem. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków może być ciek wodny, studnia chłonna itp.

BIO UNO

Budowa oczyszczalni BIO UNO:

oczyszczalnia bio

 • zbiornik o pojemności 3500 litrów podzielony na osadnik gnilny (1) oraz złoże biologiczne (4) za pomocą szczelnej przegrody (5). Strefa złoża biologicznego wypełniona jest kształtkami PP, na których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe,
 • kosz doczyszczający z filtrem szczelinowym (2),
 • zintegrowana skrzynka sterująca zawierająca części elektryczne (3),
 • pompa mamutowa realizująca funkcję recyrkulacji osadu nadmiernego (6),
 • dwa dyfuzory membranowe rurowe w komorze złoża biologicznego (7),
 • ostateczny filtr szczelinowy umieszczony na wypływie ścieków (8).

BIO DUO

Budowa oczyszczalni BIO DUO:

oczyszczalnia BIO - DUO

 • osadnik gnilny o pojemności 2500l lub 3500l (1) wyposażony w 2 włazy rewizyjne ze zintegrowanymi nadbudowami,
 • dwa kosze doczyszczające (po jednym na wypływie z każdego ze zbiorników) z filtrami szczelinowymi (2),
 • zintegrowana skrzynka sterująca zawierająca części elektryczne,
 • bioreaktor o pojemności 2500l z przegrodą (3) dzielącą zbiornik na dwie strefy: złoże biologiczne (4) i osad czynny (5), wyposażony w dwa włazy rewizyjne  ze zintegrowanymi nadbudowami. Strefa złoża biologicznego wypełniona jest kształtkami PP, na których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe,
 • dwa dyfuzory membranowe, rurowy w pierwszej komorze (6) i dyskowy (7) w drugiej komorze,
 • dla BIO - DUO 8M - dwie pompy mamutowe, pompa dozująca (8) umieszczona w osadniku gnilnym i pompa recyrkulująca (9) umieszczona w bioreaktorze.

Dane techniczne:

TYP
OCZYSZCZALNI
SL BIO-UNO 0,9
SL BIO-DUO 0,9
SL BIO-DUO 1,4
SL BIO-DUO 1,8
LICZBA MIESZKAŃCÓW
1 - 6 osób
1 - 6 osób
4 - 9  osób
6 - 12 osób
PRZEPUSTOWOŚĆ
0,90 m3/d
0,90 m3/d
1,40 m3/d
1,80 m3/d
TYP ZBIORNIKA
SL-FE 3500
SL-FE 2500 / 2500
SL-FE 3500 / 2500
SL-FE 3500/3500
WYSOKOŚĆ ((bez nadbudowy)
1,44 m
1,44 m
1,44 m
1,44 m
SZEROKOŚĆ
1,19 m
1,19 m
1,19 m
1,19 m
DŁUGOŚĆ
2,70 m
1,90 m

1,90 m

2,70 m/1,90 m

Materiały znajdujące się na stronie zostały zamieszczone za zgodą producenta.