Przydomowe oczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki - Śląsk - Katowice - Sosnowiec - Kraków

Oczyszczalnia Kingspan BioDisc BA 

dla 6 osób (6 RLM)
zgodna z normą PN-EN 12566-3

 

Montaż oczyszczalni BioDisc BBOczyszczalnia BioDisc BB od wewnątrz

BioDisc - mechaniczno biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków

BioDisc jest jedyną kompaktową oczyszczalnią ścieków dla budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność.

Estetyka – przydomowa oczyszczalnia zajmuje niewiele miejsca, a pokrywa w kolorze zielonym idealnie komponuje się z otaczającą roślinnością lub trawnikiem.
Ekonomiczność – kompaktowa oczyszczalnia BioDisc jest łatwa w transporcie i montażu, nie wymaga ciężkiego sprzętu do posadowienia w wykopie. Praca oczyszczalni jest bezgłośna, nie generuje uciążliwych zapachów, a także wymaga minimum czynności serwisowych (usuwanie osadów raz na 12 miesięcy /typ BA/). Zużycie energii elektrycznej przez BioDisc BA równe jest 1,3 kWh/d. Technologia obrotowego złoża tarczowego minimalizuje produkcję osadu nadmiernego.
Bezpieczeństwo i higiena – oczyszczalnie BioDisc spełniają normę PN-EN 12566-3+A1:2009 (obowiązująca norma zharmonizowana dla małych oczyszczalni ścieków) oraz posiadają znak CE.
Trwałość – zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), tworzywa mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych, a co najważniejsze – wodoszczelnego.

Zalety oczyszczalni BioDisc:

 • mała powierzchnia zabudowy,
 • pracuje, nie emitując hałasu i zapachów,
 • nie zawiera kompresora,
 • nie ma pomp i filtrów,
 • nie wymagają skomplikowanych czynności obsługowych,
 • nie wymagają nakładów konserwacyjnych,
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych,
 • niskie zużycie energii,
 • generują małe ilości osadu,
 • nie jest wrażliwa na brak dopływu ścieków i nierównomierny zrzut,
 • posiadają dużą pojemność magazynowania,
 • ścieki /woda/ mogą być zrzucane do rzeki, stawu itp.
 • brak konieczności dawkowania biopreparatów,
 • oczyszczalnia nie jest wrażliwa na zanieczyszczenia stałe w ściekach, 
 • wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń - ChZT - 89,4%, BZT5 - 95,7%, zawiesina 94,8%

Standardowe wyposażenie oczyszczalni BioDisc

 • Panel sterujący z sygnalizacją alarmową zaniku napięcia 
 • Silnik napędzający wał z tarczowym złożem biologicznym
 • Pokrywa zamykana na klucz
 • Pomost obsługowy wewnątrz oczyszczalni. (od modelu BD wzwyż)
 • Uchwyty kotwiące zbiornik
 • Uchwyty transportowe

Jak działa oczyszczalnia BioDisc

 

Przekrój zbiornika BA

Proces rozkładu

Zużyta woda i ścieki wpływają do
1 osadnika wstępnego,  gdzie zbierają się opadające cząstki stałe. Nagromadzony osad powinien być okresowo usuwany. Częściowo oczyszczona ciecz, zawierająca drobne zawiesiny, wpływa do
2 pierwszej sekcji biosfery, w której jest rozkładana przez mikroorganizmy znajdujące się na tarczowych złożach biologicznych. Zawiesina ciał stałych powraca do osadnika wstępnego, a ciecz jest przekazywana do
3 drugiej sekcji biostrefy do dalszego oczyszczania. Wszelkie pozostałe ciała stałe osadzają się w
4 osadniku wtórnym, a oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika.

 

 

Specyfikacja

Rozmiary BA BB BC BD
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 6 12 18 25
Dzienna ilość ścieków (m3/d) 1,2 2,4 3,6 5
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d) 0,36 0,72 1,08 1,5
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm 1995 1995 2450 2450
Długość całkowita (B) (mm) - - - 3340
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm) 750* 750* 600** 600**
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm) 835 835 685 685
Głębokość dopływu od dna (E) (mm) 1400 1400 1820 1820
Srednica rur (mm) 110 110 110 110
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu) 12 miesięcy 6 miesięcy 7 miesięcy  6 miesięcy
Zasilanie elektryczne 230 V 230 V 230 V 230 V
Moc silnika 50 W 50 W 75 W 75 W
Waga standardowego urządzenia (tony) 0,388 0,418 0,650 1,100

*Dostępne są opcjonalne głębokości dopływu 450mm i 1250mm.

**Dostępna jest opcjonalna głębokość dopływu 1100mm.

Stabilność procesu

Oczyszczalnie BioDisc charakteryzują się wydajnością procesu. Wydajność zwiększa się dzięki unikalnemu systemowi zarządzania przepływem, który zapewnia optymalną wydajność poprzez zrównoważenie zwiększonych przepływów i buforowanie ładunku biologicznego w ciągu całego dnia pracy.

Standardowe podłączenia

W zależności od topografii miejsca instalacji, dostępne są trzy standardowe opcje głębokości podłączeń pozwalające zminimalizować głębokość wykopu. Oczyszczalnie BioDisc BA i BB są dostępne ze zintegrowaną pompą służącą do przepompowywania oczyszczonych ścieków, jeśli jest to konieczne ze względu na poziom terenu w miejscu instalacji.

Gwarantowana wydajność

BioDisc to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w normalnych warunkach domowych wytwarzają oczyszczone ścieki o jakości lepszej niż 15 mg/I BZT5, 25 mg/l zawiesiny i 15 mg/l amoniaku.

Niskie koszty eksploatacji

Najniższe koszty eksploatacji, w połączeniu z wysoką jakością i trwałością sprzętu. Silnik ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w konkurencyjnych urządzeniach. Składa się to na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni BioDisc. Oczyszczalnia dla pojedyńczego domu wymaga przeprowadzania odmulania tylko raz do roku. Moc silnika wynosi  50 Wat, a nakład prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych jest minimalny.

Panel kontrolno - sterujący

Alarm i cyfrowy wyświetlacz dostarcza właścicielowi budynku natychmiastową informacę w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu.

Pokrywy niskoprofilowe

Dostęp do urządzenia podczas obsługi i prac konserwacyjnych zapewniają trwałe, dyskretne pokrywy znajdujące się na poziomie gruntu.

Tarczowe złoże biologiczne

Tarczowe złoża biologiczne to formowane próżniowo tarcze z polipropylenu oparte na stalowym wale. Złoże jest wolno obracane przez silnik elektryczny o niskim zużyciu energii .

Uwaga: Oczyszczalnia BioDisc jest przeznaczona do oczyszczania normalnych ścieków komunalnych. Jeśli ścieki mogą zawierać nietypowe substancje, należy skonsultować się z instalatorem.

Schemat zbiornika BioDisc BA, BB, BC, BD

BioDisc-Ba-BD

Dostępne są także oczyszczalnie:

- BioDisc BB - dla 12 osób o przepustowości 2,4 m3/d

- BioDisc BC - dla 18 osób o przepustowości 3,6 m3/d

- BioDisc BD - dla 25 osób o przepustowości 5,0 m3/d

Galeria zdjęć:

Oczyszczalnia BIoDisc BBMontaż oczyszczalni BioDisc BB

Montaż oczyszczalni BioDisc BBOczyszczalnia BioDisc BB

Oczyszczalnia BioDisc BBOczyszczalnia BioDisc BB

Zdjęcia przedstawiają oczyszczalnię BioDisc BB.

Certyfikat_KINGSPAN_TRIKprojekt

Materiały znajdujące się na stronie zostały zamieszczone za zgodą producenta.